Polis Logic

Όροι Δόμησης

e-domisis.gr
 Είσοδος Μελών

Νέα

____________________________________________________________________________________

Το e-domisis.gr στο ετήσιο συνέδριο της HellasGI το 2010 !

Η POLIS LOGIC συμμετείχε στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2010 στο ετήσιο συνέδριο της HellasGI, όπου παρουσίασε ομιλία με θέμα “Η χρήση των ΓΣΠ στην μοντελοποίηση, καταγραφή, διαχείριση, διάχυση και ενημέρωση της Πολεοδομικής Πληροφορίας σε επίπεδο ΟΤΑ”.

Η εργασία πραγματεύτηκε αρχικά τη πολλαπλή χρησιμότητα της πολεοδομικής πληροφορίας και τη φύση αυτής. Στη συνέχεια προχώρησε στην ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασης και απόκτησης της πληροφορίας. Με βάση την ανάλυση των απαιτήσεων παρουσιάστηκε η μεθοδολογία υλοποίησης ενός ΓΣΠ ικανού να υποστηρίξει την ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα της πολεοδομικής πληροφορίας. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία μίας διαδικτυακής εφαρμογής διάχυσης της πληροφορίας στους χρήστες.

Η παρουσίαση αφορούσε στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανάλυση και διαχείριση των Πολεοδομικών Στοιχείων, στην καταγραφή και την ενημέρωσή τους με τρόπο ώστε να παρέχονται με ακρίβεια και ορθότητα οι πληροφορίες στον Πολίτη. Επίσης έγινε παρουσίαση της εφαρμογής διάχυσης της πληροφορίας στον Πολίτη που έχει κατασκευάσει η Polis Logic, του e-domisis.gr.

Στο συνέδριο συμμετείχε μαζί με την Polis Logic και η εταιρεία Δομική Ενημέρωση / Δομική Πληροφορική με την οποία αναπτύσσεται μια ερευνητική συνεργασία για την κοινή λειτουργία / λειτουργικότητα της τεκμηρίωσης των όρων δόμησης με την παροχή κωδικοποιημένου του κειμένου της νομοθεσίας που διέπει κάθε τιμή. Τις τιμές των Όρων Δόμησης σε κάθε θέση τις παρέχει η Polis Logic στο e-domisis.gr, ενώ την κωδικοποιημένη νομοθεσία και νομολογία παρέχει η Δομική Ενημέρωση / Δομική Πληροφορική.

____________________________________________________________________________________

e-domisis.gr by Polis Logic - Όροι Δόμησης στο Internet

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας e-domisis.gr by Polis Logic. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η αναζήτηση Όρων Δόμησης ανά οδό και οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) με Ρυμοτομικούς Χάρτες για κάθε Δήμο, στο Internet.

Η Υπηρεσία έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί από την POLIS LOGIC αποκλειστικά με χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ (OPEN SOURCE). Αποτελείται από ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Web GIS στηριζόμενο σε χωρική βάση δεδομένων, που λειτουργεί με την πρωτοποριακή τεχνολογία SVG (Scalable Vector Graphics).

Η χαρτογραφική ακρίβεια των vector χαρτών, καθώς και η ποιότητά τους αποτελούν μοναδικά στην Ελλάδα εργαλεία στη διάθεση του επαγγελματία. Η ακρίβεια στους όρους δόμησης τεκμηριώνεται από την POLIS LOGIC με την αναφορά στο νομοθετικό διάταγμα που τους ορίζει.

Παρέχονται πληροφορίες για τους Όρους Δόμησης όπως ισχύουν σήμερα, ανά πλευρά Ο.Τ., καθώς και το απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για κάθε Ο.Τ. Επίσης παρέχονται ιστορικά οι όροι δόμησης που ίσχυσαν μέχρι τώρα.

Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας είναι :

  • η μείωση των επισκέψεων στην Πολεοδομία
  • η αδιάλειπτη πρόσβαση (24/7) οποιαδήποτε ώρα της ημέρας σε Πολεοδομικές Πληροφορίες από το γραφείο ή το σπίτι
  • η άμεση, ακόμα και το απόγευμα, εξυπηρέτηση των πελατών σας με ένα κλικ από το γραφείο
  • το δωρεάν λογισμικό (viewer - SVG) και η απλοϊκή εγκατάσταση
  • η συνεχής ενημέρωση των δεδομένων και πληροφοριών, ώστε να παρέχεται up-to-date πληροφορία
  • η συνεχής αναβάθμιση των χαρτογραφικών και περιγραφικών δεδομένων
  • η πλήρης υποστήριξη και η υψηλή αξιοπιστία που εγγυάται η εμπειρία της POLIS LOGIC

____________________________________________________________________________________

GIS και WEB GIS - με τεχνολογίες OPEN SOURCE

Η POLIS LOGIC επενδύει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας στις τεχνολογίες OPEN SOURCE για τις εφαρμογές GIS και WEB GIS που κατασκευάζει. Οι τεχνολογίες ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) υποστηρίζονται παγκοσμίως από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και ιδιωτικές εταιρείες.

Η εφαρμογή τους στην ανάπτυξη Συστημάτων GIS αποτελεί πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα, ενώ τα πρώτα βήματα έχουν αρχίσει να γίνονται και στη χώρα μας. Η εταιρεία μας πάντοτε πρωτοπορεί και είναι η πρώτη στην Ελλάδα που παρέχει on line χάρτες στο WEB έχοντας αναπτύξει αποκλειστικά σε open source ολόκληρο το περιβάλλον - λογισμικό. Η χαρτογραφία στο INTERNET είναι η εφαρμογή του μέλλοντος και σκοπεύουμε να πρωτοπορήσουμε στον τομέα αυτό.

Όπως είναι φυσικό έχουμε προχωρήσει και στη μετατροπή των desktop εφαρμογών μας σε περιβάλλον open source με σημαντικά αποτελέσματα. Έχει γίνει εφικτό για τους πελάτες μας να εξοικονομούν το κόστος του λογισμικού - πλατφόρμα GIS και της Βάσης Δεδομένων. Τα πρώτα δείγματα είναι ιδιαίτερα ενθαρυντικά ενώ ο τομέας της υποστήριξης από την “κοινότητα” λειτουργεί σε μέγιστο βαθμό.

____________________________________________________________________________________

© 2011 Polis Logic - Created by Polis Logic

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοχώρου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή έκδοση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.